03/03/2022

Hướng dẫn sử lý mã lỗi khi dùng đầu thu của VTVCab

Khi sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVCab, Khách hàng sẽ được trang bị miễn phí bộ thiết bị giải mã Đầu thu HD của VTVCab. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng có thể khách hàng sẽ gặp một số mã lỗi xuất hiện trên màn hình như:

- Mã lỗi 69: là nhưng lỗi liên quan đến thẻ

- Mã lỗi 20 hoặc Mã lỗi 5: là lỗi không có quyền truy cập

- Mã lỗi 67, Mã lỗi 68, Mã lỗi 11 và Mã lỗi 12: là các lỗi do thẻ và đầu thu chưa được cấu hình

Nếu trong quá trình sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVcab, quý khách hàng gặp các thông báo lỗi trên. Vui lòng xem video hướng dẫn sử lí của trung tâm kỹ thuật VTVCab .

Nếu cần hỗ trợ khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 24/7: 19001515