Điều khoản sử dụng Website

-   Các dịch vụ VTVcab, mà Quý khách có thể sử dụng bao gồm thanh toán cước truyền hình cáp, truyền hình số HD, K+, NHK. Với tư cách là khách hàng của VTVcab , Quý khách có quyền xem nội dung trên hệ thống của VTVcab và quyền này là quyền không độc quyền. Quý khách chỉ có thể sử dụng các dịch vụ VTVcab trên lãnh thổ Việt Nam..

-   Chúng tôi cam kết liên tục cập nhật các dịch vụ VTVcab nêu trên để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra và nâng cấp các khía cạnh khác nhau của dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, cung cấp và thay đổi nội dung của phim ảnh và chương trình truyền hình, phương thức giao hàng và giá cả… Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể bao gồm Quý khách trong hoặc loại trừ Quý khách trong những quá trình thay đổi cập nhật dich vụ mà không cần thông báo.

-   Quý khách đồng ý sử dụng những dịch vụ VTVcab, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ hoặc nội dung trong đó. Quý khách đồng ý không lưu trữ, download, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo phái sinh sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Quy Chế Sử Dụng Dịch Vụ) các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua dịch vụ VTVcab.mà không có sự cho phép bằng văn bản từ VTVcab Quý khách cũng đồng ý không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ VTVcab; Qúy khách cung cam kết không sử dụng bất kỳ robot, nhện, scraper hoặc phương tiện tự động khác để truy cập các dịch vụ VTVcab; dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình có thể truy cập thông qua các khác dịch vụ VTVcab; chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay thao tác các nội dung của VTVcab.

-   Chúng tôi xin thông báo chất lượng hiển thị và thời gian tải của các nội dung VTVcab có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách… Quý khách sẽ tự chọn và tự thanh toán các khoản phí dịch vụ internet.

Thông tin liên hệ

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM - VTVCAB HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 19001515. Email: info@vtvcabhanoi.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105926285 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, thay đổi lần 6 ngày 30 tháng 6 năm 2018.