Hiển thị các bài đăng có nhãn Lỗi đầu thu VTVCab. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lỗi đầu thu VTVCab. Hiển thị tất cả bài đăng

03/03/2022

Hướng dẫn sử lý mã lỗi khi dùng đầu thu của VTVCab

Hướng dẫn sử lý mã lỗi khi dùng đầu thu của VTVCab Khi sử dụng dịch vụ truyền hình số HD của VTVCab, Khách hàng sẽ được trang bị miễn phí bộ thiết bị giải mã Đầu thu HD của VTVCab. Tuy nhiên ...